Kentucky Senate votes to make to-go alcohol sales permanent

Kentucky Senate votes to make to-go alcohol sales permanent

Kentucky Senate votes to make to-go alcohol sales permanent