TDL Week 9: Apollo vs Owensboro

TDL Week 9: Apollo vs Owensboro

OWENSBORO, KY (WFIE) - Highlights from Apollo vs Owensboro.

Copyright 2018 WFIE. All rights reserved.