Owensboro commission votes to allow entertainment district

Owensboro commission votes to allow entertainment district

Owensboro commission votes to allow entertainment district