Tri-state couple's journey to start family takes interesting turn through social media

Tri-state couple's journey to start family takes interesting turn through social media