Owensboro family travels to Philadelphia to see Pope Francis

Owensboro family travels to Philadelphia to see Pope Francis